content image

Psykologinen turvallisuus it-alalla

Mikä yhdistää toimivia tiimejä, onnistuneita projekteja ja onnellisia parisuhteita? Psykologinen turvallisuus on yksi tämän hetken kiinnostavimpia työelämän ilmiöitä, johon muun muassa Googlen tehokkaat ja innovatiiviset teknologiatiimit nojaavat.

”Uskallankohan ehdottaa tätä?”

”Vaikutanko tyhmältä, jos varmistan vielä tämän?”

”Nauraakohan muut minulle, jos kerron mokastani?”

”Uskallankohan antaa palautetta?”

Nämä ajatukset ovat varmasti monille meistä tuttuja. Uusi projektiryhmä ja perinteinen aivoriihi, unelias aamupalaveri ja seinän kokoinen prosessikaavio tai iso moka ja pelko muiden reaktioon. Tuttuja tilanteita?

Todennäköisesti tunnistat tilanteet ja niiden herättämät inhimilliset tunteet. Me kaikki olemme joskus epäröineet avata suumme muiden reaktion pelossa – myös työpaikalla.

Tässä blogikirjoituksessa tutustumme työelämässä (myös it-alalla) yleiseen ilmiöön, jossa pelkää muiden reaktioita asettaessaan itsensä niille alttiiksi.

Mitä on psykologinen turvallisuus it-alalla?

Anteeksi mikä?

Psykologinen turvallisuus on monelle tuntematon käsite ja myös vähän kankeahko termi kahvipöytäkeskusteluihin ja no, muihinkin pöytiin.

Psykologista turvallisuutta on määritelty muun muassa seuraavasti:

  • ”Tiimin jäsenten yhteinen usko siihen, että ryhmä on turvallinen ihmisten väliseen riskinottoon” (Amy Edmondson, 1999)

  • ”Jaettu käsitys siitä, että ryhmä on turvallinen henkilökohtaiselle riskinotolle ja jokainen voi olla oma itsensä ilman, että joutuu naurunalaiseksi.” (Työterveyslaitos, 2021)

Kansankielellä psykologisella turvallisuudella viitataan turvallisuuden tunteeseen siitä, että uskaltaa ehdottaa uutta, osoittaa heikkoutta tai haavoittuvuutta tai kysyä niitä kuuluisia ’tyhmiä kysymyksiä’ ilman pelkoa seuraamuksista.

Tunne psykologisesta turvallisuudesta kertoo siitä, että yksilö uskaltaa ilmaista itseään avoimesti, tuoda esiin epäkohtia, antaa palautetta ja kertoa uusista luovista ideoista. Erityisen tärkeää tämä on it-alalla, jossa ollaan jatkuvasti tekemisissä uusien asioiden, menetelmien ja teknologioiden kanssa.

Psykologinen turvallisuus rakentaa toimivia tiimejä

Useasti teknologia-alan halutuimmaksi työpaikaksi äänestetty Google on nostanut psykologisen turvallisuuden parrasvaloihin organisaatioiden näkökulmasta.

Googlen tutkimuksessa "Five Keys to a Successful Google Team" selvitettiin juurisyitä organisaation tiimien tehokkuuteen. Psykologinen turvallisuus nousi näkyvästi esiin yksittäisenä tekijänä. Tehokkaassa Google-tiimissä kollegat uskalsivat ottaa riskejä, ehdottaa luovia ratkaisuja ja asettua haavoittuvaan asemaan, eli alttiiksi reaktioille tai palautteelle.

Myös meillä Digitalentilla tiimimme jäsenet kohtaavat päivittäin samaistuttavia tilanteita, joissa tarvitaan psykologista turvallisuutta. Näitä ovat muun muassa:

  • Uuden roolin ottaminen projektissa

  • Avun pyytäminen työtehtävän kanssa

  • Villin idean ehdottaminen

  • Nolon mokan julkituominen

  • Sen myöntäminen, ettei yksinkertaisesti ymmärtänyt mitään edellisestä prosessikaaviosta

Psykologinen turvallisuus kytkeytyy myös toiseen it-alan tärkeään periaatteeseen: monimuotoisuuteen ja diversiteettiin. Toimialalla ollaan yhtä mieltä siitä, miten ensiarvoisen tärkeää on, että työpaikoilta ja tiimeistä löytyy monipuolista osaamista ja ihmisiä erilaisilla taustoilla. Psykologinen turvallisuus kulkee työyhteisöissä käsi kädessä erilaisuuden kunnioittamisen kanssa, esimerkiksi työkaverien ominaisuuksiin, taustoihin ja osaamiseen liittyen.

Psykologisen turvallisuuden puute tappaa luovuuden ja tehokkuuden

Jos työyhteisöstä puuttuu psykologisen turvallisuuden tunne, jää tietoa useasti jakamatta. Tällöin kaikilta jäävät sekä omat että muiden virheet kuulematta ja käsittelemättä, eikä virheistä opita yksin tai yhdessä – ja virheet todennäköisesti toistetaan uudelleen ja uudelleen.

Tehokkuuden ja luovuuden kannalta taas pahinta on se, että uudet älynväläykset ja neronleimaukset jäävät poikkeuksetta kitalakeen eivätkä näe päivänvaloa.

Pitää kuitenkin muistaa, ettei itsensä likoon laittaminen ole aina helppoa. Meillä ihmisillä on luonnollinen taipumus säästää itseämme noloilta tilanteilta. Siksi onkin erityisen tärkeää, että aloite ja esimerkki psykologisen turvallisuuden ilmapiiriin lähtee johtotasolta. Kannustaminen, avoimuus ja itselleen nauraminen tarttuvat yllättävän helposti rohkaisevan esimerkin avulla.

Joskus itselleen nauraminen muiden kanssa vapauttaa energiaa. Se on myös merkki hyvästä ja turvallisesta olosta. Naurun määrä – etenkin tiukoissa tilanteissa – on monesti pätevä mittari psykologisen turvallisuuden tasosta.

Ei vain työelämän ilmiö

Psykologisen turvallisuuden käsite sopii työelämän lisäksi myös parisuhteisiin, perheisiin ja kaveriporukoihin. Kannustankin miettimään eri ympäristöissä, niin töissä kuin vapaa-ajalla, missä tunnet olosi turvalliseksi asettua tilanteisiin, joissa saattaisit normaalisti pelätä muiden reaktiota.

Ja vielä tärkeämpänä pyyntönä – nosta aihe esille myös työpaikallasi.

Jos keskustelunavaus tuntuu vaikealta, on se selkein merkki siitä, että nyt psykologisesta turvallisuudesta on ehdottomasti korkea aika puhua.

//Matti Lehtinen People & Growth @ Digitalent

Lisää artikkeleita