nain-sitoutat-it-alan-junioriosaajia-tehokkaammin

“Junnudevaajat viipyvät pari vuotta ja katoavat paremman tarjouksen perässä” – Näin sitoutat it-alan junioriosaajia tehokkaammin

Uran alkuvaiheen it-osaajista huokuu oppimisen nälkä, he lähestyvät uutta ennakkoluuloitta ja ovat luonnollisesti vieläpä edullisempaa työvoimaa it-alan senioreihin verrattuna. Silti liian usein heidän rekrytointinsa nähdään vaihtoehtona vain tilanteissa, joissa kokeneita osaajia ei löydy.

Pelko uran alkuvaiheen it-osaajien rekrytoimisesta on todellinen. Kyse ei ole epäluottamuksesta junioriosaajien kykyjä kohtaan, vaan pelosta, että he tulevat loppukädessä olemaan yritykselle pelkkä menoerä.

Tämä mitä jos -ajattelutapa tai jopa aiempi kokemus siitä, kuinka yritys satsaa aikaa ja euroja junnujen valmentamiseen, mutta pian he jo singahtavat paremman tarjouksen perään reppu täynnä aiemman työnantajan kustantamia oppeja, varjostaa uran alkuvaiheen it-osaajien rekrytointia.

On kuitenkin olemassa konkreettisia keinoja sitouttaa it-alan junioriosaajia tehokkaammin ja siten varmistaa kauaskantoinen kykyjen kasvu yrityksessä.

Tiedätkö, mitä it-alan junioriosaajat arvostavat työnantajassa?

Sitouttaminen lähtee ymmärryksestä. Työnantajan tulee tietää, mitä heidän alansa osaajat arvostavat, eli mitkä tekijät oikeasti motivoivat työntekijöitä. Näin varmistutaan siitä, että keskitytään relevantteihin toimenpiteisiin it-alan junioriosaajien sitouttamisessa.

Sisaryrityksemme Academic Work julkaisi uusimman Young Professional Attraction Index -tutkimuksensa syyskuussa 2020, jossa kartoitettiin muun muassa kymmenen tärkeintä asiaa, jotka vaikuttavat it-alan uran alkuvaiheen osaajien päätökseen työnantajaa valittaessa.

It-alan junioriosaajien 10 tärkeintä asiaa työnantajaa valittaessa

  1. Mielenkiintoiset työtehtävät
  2. Palkka & henkilöstöedut
  3. Yrityksen kulttuuri ja työilmapiiri
  4. Joustavuus ja työajat
  5. Työpaikan sijainti
  6. Kasvu- ja urakehitysmahdollisuudet
  7. Vastuullisuus (tasa-arvo, ympäristö, eettisyys)
  8. Yrityksen luotettavuus/vakavaraisuus
  9. Yrityksen toimiala
  10. Yrityksen brändi ja maine

Lähde: YPAI 2020 -tutkimus, Academic Work

Kuusi konkreettista keinoa sitouttaa it-alan junioriosaajia tehokkaammin

Tarjoa mielenkiintoisia työtehtäviä – jatkuvasti! Varmista jo rekrytointivaiheessa, että hakijan mielenkiinnon kohteet esimerkiksi teknologioiden suhteen ovat linjassa yrityksesi tarjooman kanssa. Työsuhteen edetessä ja junioriosaajan kykyjen karttuessa on huolehdittava, että myös työtehtävät vastaavat kehittyneitä taitoja. Helpoiten se onnistuu keskustelemalla junioriosaajan kanssa säännöllisesti ja asettamalla selkeitä tavoitteita ja porkkanoita niiden tueksi.

Varmista palkkakehitys ja kommunikoi siitä avoimesti. Kuten listauksessa näkyy, palkka ja edut ovat yksi tärkeimmistä tekijöistä it-alla. Älä siis odota palkankorotuspyyntöä ja toivo, että junioriosaaja ei ymmärrä arvonsa kasvaneen. Reiluus ja avoimuus ovat oivat johtotähdet palkkakeskustelussa. Kompensaation tulisi olla reilu työtehtävien vaativuustasoon, kollegoihin ja alan yleiseen palkkatasoon nähden, ja siitä tulisi kommunikoida avoimesti alusta alkaen.

Yrityskulttuurin ja työilmapiirin ylläpito. Seuraatteko työntekijöidenne hyvinvointia ja viihtyvyyttä esimerkiksi säännöllisten kyselyiden avulla? Miten toimitte, kun huomaatte kehityskohtia yleisessä viihtyvyydessä? Nämä ovat asioita, joihin suosittelemme keskittymään. Italialaiset kahvikoneet ja pienpanimot toimiston kellarissa kiinnittävät kyllä huomion rekrytointivaiheessa, mutta pitkällä tähtäimellä asiat, kuten palautekulttuuri, esimiestyö ja yhteiset aktiviteetit ovat paljon tärkeämpiä tekijöitä.

Jousta elämäntilanteiden mukaan. Osoita, että olet työnantajana sitoutunut työntekijöihisi tarjoamalla joustavuutta eri elämän vaiheisiin. Vaikka parin kuukauden opintovapaa ei välttämättä ole yrityksen näkökulmasta ideaali juuri siinä hetkessä, on se silti varmasti parempi vaihtoehto kuin irtisanoutuminen. Sama pätee lyhennettyyn työviikkoon ja etätyöpuolivuotiseen ulkomailla. Yleisiin käytäntöihin ja prosesseihin vetoaminen on helppoa – luovien molempia osapuolia miellyttävien ratkaisuiden etsiminen ei aina ole. Siksi sitä arvostetaan.

Varmista riittävä tuki! Junioriosaajat haluavat kehittyä ja päästä tuottavaan työhön mahdollisimman nopeasti kiinni. Luonnollisesti he tarvitsevat siihen jatkuvaa tukea alkutaipaleellaan. Työnantajan tehtävä on varmistaa, että junioriosaajalle on selvää kenen puoleen kääntyä ja taata, että kyseiseltä henkilöltä liikenee tarvittava määrä aikaa juniorin tueksi. Mikään ei lamauta oppimiskäyrää, saati motivaatiota yhtä tehokkaasti, kuin ongelmien kanssa yksin jääminen tai tunne siitä, että on jatkuva taakka kokeneemmille kollegoilleen.

Rohkaise junioriosaajaa pyytämään apua. Reippaimmatkin meistä kaipaavat säännöllistä rohkaisua avun pyytämiseen. Etenkin nykypäivän etätyökulttuurissa on äärimmäiset tärkeää, että osaajille ei ainoastaan kerrota mistä ja miten apua saa, vaan myös jatkuvasti rohkaistaan pyytämään sitä hyvin matalalla kynnyksellä. Tämä on tärkeä osa psykologisen turvallisuuden tunnetta ja myös toimiva ja helppo keino varmistaa, että junioriosaajan työtehtävät etenevät satunnaisista haasteista huolimatta.

Loppusanat

Toivottavasti artikkeli herätti uusi ajatuksia junioriosaajien tehokkaampaan sitouttamiseen it-alalla ja rohkaisee sinunkin yritystäsi panostamaan tähän toistaiseksi alihyödynnettyyn potentiaaliin!

Jos koet riittävän tuen varmistamisen it-alan junioriosaajille haastavaksi, apu on lähellä. Sekä teknologia että johtamistaidoilla varustetut kokeneet it-konsulttimme auttavat yrityksiä sitouttamaan junioriosaajia hands on -mentoroinnin voimalla niin kauan, kuin on tarvis.

Lue tarkemmin, miten voimme auttaa tutustumalla uniikkiin Talent Projects -konseptiimme!

//Maiju Virta, Talent Relations Manager @ Digitalent

Lisää artikkeleita