content image

It-alan toimittajaloukkuun on yksinkertainen ratkaisu, jota vain harva ostaja ymmärtää hyödyntää

Kun it-projektin kustannukset paukkuvat ja järjestelmien jatkokehitys on kankeaa, löytyy taustalta usein toimittajaloukku. Digitalentin Talent Projects -toimintamallin avulla yritykset välttävät toimittajaloukun ja ottavat inhouse-osaamisen sekä it-ratkaisujen ylläpidon ja jatkokehityksen omiin käsiinsä motivoituneiden junioriosaajien avulla.

Mikä on toimittajaloukku?

Toimittajaloukusta puhutaan tyypillisesti silloin, kun jokin liiketoimintaan tiiviisti kytköksissä oleva it-ratkaisu – kuten esimerkiksi pilvipalvelut, tietojärjestelmät ja ohjelmistot tai vaikka verkkokauppa – on toteutettu niin, että asiakasyrityksen on käytännössä pakko ostaa myös ratkaisun ylläpito ja jatkokehitys toteuttajataholta.

Toimittajaloukussa olevalla asiakasyrityksellä ei ole riittävää osaamista, ymmärrystä tai sopimuksellisia oikeuksia jatkokehittää tai räätälöidä hankkimaansa it-ratkaisua tarpeidensa mukaiseksi, jolloin se on myös projektin valmistumisen jälkeen riippuvainen ulkoistettujen konsulttien osaamisesta.

Lue lisää: It-konsultoinnin hinta – mitä ostajan on tärkeää tietää hinnoittelusta?

Pahimmillaan tämä voi johtaa siihen, että jokainen pienikin muutos, korjaus ja lisätoiminnallisuuden käyttöönotto järjestelmään kulkee toimittajayrityksen kautta – muhkealla tuntihinnalla, tietenkin.

Tyypillisesti leijonanosa tietojärjestelmien ja it-konsultoinnin kokonaiskustannuksista syntyy nimenomaan ylläpidosta ja jatkokehityksestä, jonka vuoksi siihen olisi hyvä olla myös inhouse-osaamista.

Miksi toimittajaloukkuun yleensä päädytään?

Toimittajaloukun taustalla piilee monia syitä. Useimmiten syyttävä sormi osoittaa joko sopimusteknisiä asioita tai teknologiavalintoja.

Monesti käy niin, ettei yhteistyösopimukseen kirjata it-ratkaisun oikeuksien siirtymistä ostajalle tai ostajalle ei jää projektin päätteeksi oikeutta räätälöidä itse ratkaisua. Tällöin myös yhteistyökumppanin vaihtaminen voi tulla kalliiksi, jolloin ollaan käytännössä naimisissa ratkaisun toimittaneen it-konsultointikumppanin kanssa.

Toimittajaloukku voi syntyä myös teknologia- ja kielivalintojen seurauksena. Jos ratkaisu on esimerkiksi rakennettu suomeksi, rajaa se myös jatkokehittäjät vain suomen kieltä taitaviin.

Sama pätee teknologioihin: mitä harvinaisempia teknologioita valitaan, sitä hankalampaa ratkaisulle on löytää päteviä jatkokehittäjiä muilta ulkopuolisilta kumppaneilta saatika talon sisältä.

5 keinoa välttää it-alan toimittajaloukku

Valppaus on valttia, kun olet ostamassa it-konsultointia. Mitä suurempi projekti on kyseessä, sitä enemmän ostaminen vaatii ammattitaitoa.

Kiinnitä huomiota ainakin näihin välttääksesi toimittajaloukun:

  1. Tutustu palveluntarjoajiin huolellisesti ennen projektin aloitusta. Selvitä, millaisia projekteja he tyypillisesti tekevät ja miten he lähestyvät sinun it-projektiasi.

  2. Uskalla kysyä myyntivaiheessa myös vaikeita kysymyksiä: miten it-kumppani suhtautuisi palveluntarjoajan vaihtamiseen? Millaisia ehtoja sopimukseen liittyy? Millainen irtisanomisaika yhteistyösopimuksella on?

  3. Lue sopimusesta pieninkin printti ja varmista, että yhteistyösopimukseen kirjataan ostajan oikeus it-ratkaisuun ja sen räätälöintiin.

  4. Mahdollisuuksien mukaan suosi avoimen lähdekoodin teknologioita.

  5. Panosta jo it-projektin alkuvaiheessa inhouse-osaamisen kasvattamiseen. Vaadi ratkaisun toimittajalta avoimuutta, ohjeistusta ja koulutusta projektin jokaisessa vaiheessa.

Meidän suosikkimme näistä keinoista on inhouse-osaamiseen panostaminen – eivätkä yritykset hyödynnä sitä lainkaan niin tehokkaasti kuin kannattaisi.

Digitalentin ratkaisu toimittajaloukkuun on junioriosaajien sitouttaminen

Kun panostat riittävään inhouse-osaamiseen jo it-projektin aikana, vältät paisuvat kustannukset sekä ylläpitoon ja jatkokehitykseen liittyvän toimittajaloukun.

Digitalentin kehittämä Talent Projects- palvelu auttaa ostajia välttämään toimittajaloukun helposti, järkevästi ja kustannustehokkaasti. Asiakkaamme ovat perehdyttäneet, sitouttaneet ja työllistäneet yritykseensä pysyvää it-alan osaamista Talent Projects -konseptin voimalla ja varmistaneet siten riittävän sisäisen osaamisen it-ratkaisujen ylläpitoon.

Talent Project -projektin aikana junioriosaaja on mukana projektin jokaisessa vaiheessa ja pääsee Digitalentin coachaamisen avulla nopeasti kiinni tuottavaan työhön, kun kokonaisuuden yksinkertaisemmat ja helpommat työtehtävät siirretään senioreilta pois. Samalla kokeneet seniorikonsultit pääsevät keskittymään haastavampiin tehtäviin.

Saat siis asiakkaana paitsi kustannustehokkaan ja osaavan tiimin ratkomaan teknologiahaasteesi, myös rekrytoitua tuottavaan työhön kiinni päässeitä ja yritykseesi valmiiksi perehdytettyjä ja sitoutettuja junioriosaajia – ilman pelkoa toimittajaloukusta.

Näin Talent Projects toimii:

  • Projektitiimiin sisällytetään alusta asti yksi tai usempi junioritason it-osaaja, jotka voit projektin loputtua rekrytoida pysyvästi yrityksenne palkkalistoille.
  • Jatkossa siis ratkaisun ylläpito ja kehitys ei ole ulkoistettujen konsulttien varassa, vaan projektissa mukana olleilla junioriosaajilla on tarvittava tietotaito ylläpitää rakennettua ratkaisua.
  • Tästä pitävät huolen projektitiimin kokeneemmat Digitalentin it-konsultit, jotka huolehtivat junioriosaajan teknisestä kehityksestä koko projektin ajan.

Kasvata inhouse-osaamista vaivattomasti ja vältä toimittajaloukku

Me Digitalentilla uskomme, että junioritason it-osaajiin panostamisen ja inhouse-osaamisen kasvattamisen tulisi olla yrityksille vaivattomampaa. Siispä teimme siitä sellaista.

Lue lisää uniikista Talent Projects -konseptista tai jätä suoraan yhteydenottopyyntö, niin jutellaan tarpeistasi tarkemmin.

Digitalent on kokeneisiin it-alan ammattilaisiin erikoistunut it-konsultointiyritys. Kuulumme AW Group -konserniin yhdessä henkilöstöpalveluyritys Academic Workin ja koulutusratkaisu AW Academyn kanssa. Tavoitteenamme on sujuvoittaa it-alan inhouse-osaamisen kasvattamista asiakasyrityksissämme ja ratkaista monimuotoisia teknologiahaasteita taitavan ja ihmisläheisen it-konsultoinnin voimalla.

Lisää artikkeleita